Hổ trợ trực tuyến

Mr Sơn

Mr Sơn - 0903 733 157

Mr  Hùng

Mr Hùng - 0936.733.151

Mr Dũng

Mr Dũng - 0937 733 151

Ms Giang

Ms Giang - 0902.733.151

Công Ty

Công Ty - 0862974701-02-03

Fax

Fax - 0862974704

Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 24
  • Hôm nay 112
  • Hôm qua 335
  • Trong tuần 1,092
  • Trong tháng 8,598
  • Tổng cộng 289,839

Inverter

mỗi trang
Biên tần Hitachi L700 Series Call

Biên tần Hitachi L700 Series

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ700-550HFEF2, SJ700-1850HFEF2, SJ700-3150HFEF2,SJ700-4000HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-550HFEF2, SJ700-1850HFEF2, SJ700-3150HFEF2,SJ700-4000HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ700-220HFEF2, SJ700-300HFEF2, SJ700-370HFEF2,SJ700-450HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-220HFEF2, SJ700-300HFEF2, SJ700-370HFEF2,SJ700-450HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi  SJ700-055HFEF2, SJ700-075HFEF2, SJ700-110HFEF2,SJ700-150HFEF2,SJ700-185HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-055HFEF2, SJ700-075HFEF2, SJ700-110HFEF2,SJ700-150HFEF2,SJ700-185HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ700-550HFEF2,SJ700-1850HFEF2,SJ700-3150HFEF2,SJ700-4000HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-550HFEF2,SJ700-1850HFEF2,SJ700-3150HFEF2,SJ700-4000HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ700-220HFEF2,SJ700-300HFEF2,SJ700-370HFEF2,SJ700-450HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-220HFEF2,SJ700-300HFEF2,SJ700-370HFEF2,SJ700-450HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ700-055HFEF2, SJ700-075HFEF2,SJ700-110HFEF2,SJ700-150HFEF2,SJ700-185HFEF2 Call

Biến tần Hitachi SJ700-055HFEF2, SJ700-075HFEF2,SJ700-110HFEF2,SJ700-150HFEF2,SJ700-185HFEF2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi L300P-370LFU2,L300P-450LFU2,L300P-550LFU2,L300P-750LFU2 Call

Biến tần Hitachi L300P-370LFU2,L300P-450LFU2,L300P-550LFU2,L300P-750LFU2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi L300P-110LFU2,L300P-150LFU2,L300P-185LFU2,L300P-220LFU2,L300P-300LFU2 Call

Biến tần Hitachi L300P-110LFU2,L300P-150LFU2,L300P-185LFU2,L300P-220LFU2,L300P-300LFU2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi L300P-750HFE2, L300P-900HFE2, L300P-1100HFE2,L300P-1320HFE2 Call

Biến tần Hitachi L300P-750HFE2, L300P-900HFE2, L300P-1100HFE2,L300P-1320HFE2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi L300P-300HFE2,L300P-370HFE2,L300P-450HFE2,L300P-550HFE2 Call

Biến tần Hitachi L300P-300HFE2,L300P-370HFE2,L300P-450HFE2,L300P-550HFE2

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI L300P-110HFE2,L300P-150HFE2,L300P-185HFE2,L300P-220HFE2, Call

Biến tần HITACHI L300P-110HFE2,L300P-150HFE2,L300P-185HFE2,L300P-220HFE2,

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI L200 Series Call

Biến tần HITACHI L200 Series

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI SJ300-220LFU,SJ300-300LFU,SJ300-370LFU,SJ300-450LFU,SJ300-550LFU Call

Biến tần HITACHI SJ300-220LFU,SJ300-300LFU,SJ300-370LFU,SJ300-450LFU,SJ300-550LFU

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI SJ300-055LFU,SJ300-075LFU,SJ300-110LFU,SJ300-150LFU,SJ300-185LFU Call

Biến tần HITACHI SJ300-055LFU,SJ300-075LFU,SJ300-110LFU,SJ300-150LFU,SJ300-185LFU

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ300-750HFE,SJ300-900HFE,SJ300-1100HFE,SJ300-1320HFE,SJ300-1850HFE,SJ300-2800HFE Call

Biến tần Hitachi SJ300-750HFE,SJ300-900HFE,SJ300-1100HFE,SJ300-1320HFE,SJ300-1850HFE,SJ300-2800HFE

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI SJ300-220HFE,SJ300-300HFE,SJ300-370HFE,SJ300-450HFE,SJ300-550HFE, Call

Biến tần HITACHI SJ300-220HFE,SJ300-300HFE,SJ300-370HFE,SJ300-450HFE,SJ300-550HFE,

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI SJ300-055HFE,SJ300-075HFE,SJ300-110HFE,SJ300-150HFE,SJ300-185HFE,SJ300-220HFE, Call

Biến tần HITACHI SJ300-055HFE,SJ300-075HFE,SJ300-110HFE,SJ300-150HFE,SJ300-185HFE,SJ300-220HFE,

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần Hitachi SJ200-075LFU,SJ200-055LFU,SJ200-037LFU,SJ200-022NFEF,SJ200-015NFEF,SJ200-007NFEF Call

Biến tần Hitachi SJ200-075LFU,SJ200-055LFU,SJ200-037LFU,SJ200-022NFEF,SJ200-015NFEF,SJ200-007NFEF

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI NJ600B Call

Biến tần HITACHI NJ600B

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI NE-S1 Series Call

Biến tần HITACHI NE-S1 Series

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI X200 Series Call

Biến tần HITACHI X200 Series

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI Wj200 Series Call

Biến tần HITACHI Wj200 Series

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi
Biến tần HITACHI SJ700D Call

Biến tần HITACHI SJ700D

​CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC (HIỆP LỰC ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD) VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: www.dhlvn.com / Điện thoại: (+848) 6297 4701 - 6297 4702 - 6297 4703 Fax: (+848) 6297 4704 DĐ: 0937.733.151/ 0938.070.068 Skype: vandungdhl

Vui lòng gọi

KHUYẾN MÃI

Quảng cáo 2

Top

   (0)